Matteus 16:16

Simon Petrus svarade och sade: "Du är den Smorde (Messias, Kristus), den levande Gudens son."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀποκριθεὶς   δὲ   Σίμων   Πέτρος   εἶπεν·   σὺ   εἶ   ὁ   χριστὸς   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ   τοῦ   ζῶντος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς svara Answering V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5547 χριστὸς den smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2198 ζῶντος.¶ levande. living. V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.