Matteus 16:14

De svarade: "Några säger Johannes Döparen, andra Elia, och andra Jeremia eller någon av profeterna."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   εἶπαν·   οἱ   μέν·   Ἰωάννην   τὸν   βαπτιστήν,   ἄλλοι   δέ·   Ἠλίαν,   ἕτεροι   δέ·   Ἰερεμίαν   ἢ   ἕνα   τῶν   προφητῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud they said, V-2AAI-3P
G3588 οἱ denna, denne Some T-NPM
G3303 μέν· indeed PRT
G2491 Ἰωάννην Johannes John N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0910 βαπτιστήν, döparen Baptist; N-ASM
G0243 ἄλλοι ändå others A-NPM
G1161 δέ· men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även though CONJ
G2243 Ἠλίαν, Elia Elijah; N-ASM-P
G2087 ἕτεροι annan, den andre, annan sak, vissa others A-NPM
G1161 δέ· men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även though CONJ
G2408 Ἰερεμίαν Jeremia Jeremiah, N-ASM-P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G1520 ἕνα en one A-ASM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4396 προφητῶν. profet prophets. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.