Matteus 16:12

Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariséernas och saddukéernas lära.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   συνῆκαν   ὅτι   οὐκ   εἶπεν   προσέχειν   ἀπὸ   τῆς   ζύμης   τῶν   ἄρτων   ἀλλ᾽   ἀπὸ   τῆς   διδαχῆς   τῶν   Φαρισαίων   καὶ   Σαδδουκαίων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G4920 συνῆκαν förstå they understood V-AAI-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G4337 προσέχειν vara på vakt to beware V-PAN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2219 ζύμης surdeg leaven N-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0740 ἄρτων bröd, limpa loaves, N-GPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1322 διδαχῆς lära, doktrin teaching N-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G5330 Φαρισαίων farisé Pharisees N-GPM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4523 Σαδδουκαίων.¶ saddukéer Sadducees. N-GPM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.