Matteus 16:11

Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariséernas och saddukéernas surdeg."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πῶς   οὐ   νοεῖτε   ὅτι   οὐ   περὶ   ἄρτων   εἶπον   ὑμῖν;   προσέχετε   προσέχετε   ἀπὸ   τῆς   ζύμης   τῶν   Φαρισαίων   καὶ   Σαδδουκαίων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 πῶς hur How PRT-I
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3539 νοεῖτε inse, förstå understand you V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0740 ἄρτων bröd, limpa loaves N-GPM
G2036 εἶπον säga, tala, bud I spoke V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν; du, ni, er to you, P-2DP
G4337 προσέχετε vara på vakt do beware V-PAM-2P
G4337 προσέχετε vara på vakt do beware V-PAM-2P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2219 ζύμης surdeg leaven N-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G5330 Φαρισαίων farisé Pharisees N-GPM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4523 Σαδδουκαίων.¶ saddukéer Sadducees? N-GPM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.