Matteusevangeliet 15:6

då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft på grund av er tradition.

[Det hebreiska namnet för denna tempelgåva är korban, se Mark 7:11. Detta var en typ av löftesoffer där givaren förband sig att ge en gåva vid ett senare tillfälle, men förvaltade pengarna fram tills löftet infriades. Enligt reglerna friskrevs givaren från ansvaret att försörja sina föräldrar, vilket helt klart bröt mot Mose lag att ära sina föräldrar.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐ   μὴ   τιμήσει   τὸν   πατέρα   αὐτοῦ   ἢ   τὴν   μητέρα   αὐτοῦ,   καὶ   ἠκυρώσατε   τὸν   λόγον   τοῦ   θεοῦ   διὰ   τὴν   παράδοσιν   ὑμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5091 τιμήσει hedra he will honor V-FAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader, far father N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of himself. P-GSM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3384 μητέρα mor, mamma mother N-ASF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0208 ἠκυρώσατε upphäva you made void V-AAI-2P
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3862 παράδοσιν tradition tradition N-ASF
G4771 ὑμῶν.¶ du, ni, er of you! P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.