Matteusevangeliet 15:32

[Detta är det andra brödundret som omnämns i Bibeln; tidigare på våren hade Jesus gjort ett brödunder för 5 000 judar på västra sidan av Galileiska sjön, se Matt 14:13–21. Nu är Jesus på den östra sidan av Galileiska sjön efter en tur utanför de judiska områdena med start vid Tyros och Sidon och sedan tillbaka via Dekapolis, se Mark 7:31. Många hade kommit ut från städer och byar och följde med Jesus och det är nu redan tredje dagen. Man hade troligtvis med sig lite mat för en dag eller så, men var mer upptagna med att bli botade och höra Jesu undervisning än att tänka på sina vardagliga behov. Det har gått några veckor sedan det förra brödundret som skedde vid påsktiden då gräset var grönt efter regnen, se Joh 6:10. Vid den här tiden är det mesta gräset bortbränt och temperaturen en bit över trettio grader på dagen, och Jesus bryr sig om människornas välbefinnande så att de ska orka vandringen hem i värmen.]

Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade: "Jag känner medlidande över folket, för de har nu redan varit med mig i tre dagar (stannat kvar; de är fortsatt hos mig) och de har inget [kvar] som de kan äta och jag vill inte skicka iväg dem hungriga för de kan bli [alldeles] uttröttade [och kollapsa] på vägen [hem]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   προσκαλεσάμενος   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   εἶπεν·   σπλαγχνίζομαι   ἐπὶ   τὸν   ὄχλον   ὅτι   ἤδη   ἡμέραι   τρεῖς   προσμένουσίν   μοι   καὶ   οὐκ   ἔχουσιν   τί   φάγωσιν.   καὶ   ἀπολῦσαι   αὐτοὺς   νήστεις   οὐ   θέλω   μήποτε   ἐκλυθῶσιν   ἐν   τῇ   ὁδῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G4341 προσκαλεσάμενος kalla having called to [him] V-ADP-NSM
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G3101 μαθητὰς lärjunge disciples N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G4697 σπλαγχνίζομαι Jag blir rörd av medkänsla I am moved with compassion V-PNI-1S
G1909 ἐπὶ på, i, till toward PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara crowd, N-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G2250 ἡμέραι dag, daglig days N-NPF
G5140 τρεῖς tre three A-NPF
G4357 προσμένουσίν vara med, fortsätta med they continue V-PAI-3P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt with Me, P-1DS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte nothing PRT-N
G2192 ἔχουσιν ha, vara, behöva have V-PAI-3P
G5101 τί vad, vilken, vem that I-ASN
G5315 φάγωσιν. äta they may eat; V-AAS-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0630 ἀπολῦσαι skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå to send away V-AAN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3523 νήστεις fastande hungry, A-APM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I am willing, V-PAI-1S
G3361 + G4218 μήποτε otherwise PRT-N +PRT
G1590 ἐκλυθῶσιν tröttna they may faint V-APS-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G3598 ὁδῷ. väg, vid väg, resa way. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.