Matteusevangeliet 15:27

Hon sade: "Ja, Herre, men även tamhundarna äter smulorna som faller ner från deras herrars bord."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   δὲ   εἶπεν·   ναὶ   κύριε·   καὶ   γὰρ   τὰ   κυνάρια   ἐσθίει   ἀπὸ   τῶν   ψιχίων   τῶν   πιπτόντων   ἀπὸ   τῆς   τραπέζης   τῶν   κυρίων   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud she said, V-2AAI-3S
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G2962 κύριε· Herren, herre Lord; N-VSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G1063 γὰρ för however CONJ
G3588 τὰ -, denna, denne the T-NPN
G2952 κυνάρια hund dogs N-NPN
G2068 ἐσθίει äta eat V-PAI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G5589 ψιχίων smula crumbs, N-GPN
G3588 τῶν -, denna, denne those T-GPN
G4098 πιπτόντων faller falling V-PAP-GPN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G5132 τραπέζης bord table N-GSF
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G2962 κυρίων Herren, herre masters N-GPM
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.