Matteusevangeliet 15:26

Jesus svarade henne: "Det är inte rätt att ta barnens bröd och kasta det åt tamhundarna (de små hundarna)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν·   οὐκ   ἔστιν   καλὸν   λαβεῖν   τὸν   ἄρτον   τῶν   τέκνων   καὶ   βαλεῖν   τοῖς   κυναρίοις.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är it is V-PAI-3S
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina right A-NSN
G2983 λαβεῖν få, ta emot, välkomna, ta to take V-2AAN
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0740 ἄρτον bröd, limpa bread N-ASM
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPN
G5043 τέκνων barn children, N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 βαλεῖν kasta, häller, högg, kasta ut to cast [it] V-2AAN
G3588 τοῖς -, denna, denne to the T-DPN
G2952 κυναρίοις.¶ hund dogs. N-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.