Matteus 15:8

Detta folk närmar sig mig med sina läppar (de säger rätt saker),
    men deras hjärtan är långt borta från mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγγίζει   μοι   Ὁ   λαὸς   οὗτος   τῷ   στόματι   αὐτῶν   καὶ   τοῖς   χείλεσίν   με   τιμᾷ,   ἡ   δὲ   καρδία   αὐτῶν   πόρρω   ἀπέχει   ἀπ᾽   ἐμοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1448 Ἐγγίζει komma nära draws near V-PAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G3588 denna, denne T-NSM
G2992 λαὸς folk people N-NSM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-NSM
G3588 τῷ denna, denne with the T-DSN
G4750 στόματι mun mouth N-DSN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne with the T-DPN
G5491 χείλεσίν läpp, strand lips N-DPN
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G5091 τιμᾷ, hedra it honors; V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2588 καρδία hjärta, brustet hjärta heart N-NSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G4206 πόρρω långt borta far away ADV-C
G0568 ἀπέχει har, vara, ta emot, fått ut is kept V-PAI-3S
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1700 ἐμοῦ. mig, min, mina Me; S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.