Matteus 15:7

Ni hycklare (skådespelare)! Jesaja profeterade rätt om er när han sade [Jes 29:13]:


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑποκριταί,   καλῶς   ἐπροφήτευσεν   περὶ   ὑμῶν   Ἠσαΐας   λέγων·¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5273 Ὑποκριταί, hycklare Hypocrites! N-VPM
G2573 καλῶς gott, god, skickligt Rightly ADV
G4395 ἐπροφήτευσεν profetera prophesied V-AAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah, N-NSM-P
G3004 λέγων·¶ ordspråk, saying, V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.