Matteus 15:34

Jesus frågade dem: "Hur många bröd har ni?"
De svarade: "Sju, och några små fiskar."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   πόσους   ἄρτους   ἔχετε;   οἱ   δὲ   εἶπαν·   ἑπτὰ   καὶ   ὀλίγα   ἰχθύδια.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G4214 πόσους hur mycket, hur stort How many Q-APM
G0740 ἄρτους bröd, limpa loaves N-APM
G2192 ἔχετε; ha, vara, behöva have you? V-PAI-2P
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud they said, V-2AAI-3P
G2033 ἑπτὰ sju, sjunde Seven, A-APM-NUI
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3641 ὀλίγα få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund a few A-APN
G2485 ἰχθύδια. småfiskar small fish. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.