Matteus 15:3

Han svarade: "Varför bryter ni själva mot Guds bud (instruktioner) på grund av er tradition [den muntliga traditionen med stadgar och regler hur man skulle tolka Guds bud]?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   αὐτοῖς·   διὰ   τί   καὶ   ὑμεῖς   παραβαίνετε   τὴν   ἐντολὴν   τοῦ   θεοῦ   διὰ   τὴν   παράδοσιν   ὑμῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3845 παραβαίνετε överträda, bryta mot, överge break V-PAI-2P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1785 ἐντολὴν bud, föreskrift commandment N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3862 παράδοσιν tradition tradition N-ASF
G4771 ὑμῶν; du, ni, er of you? P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.