Matteus 15:26

Jesus svarade henne: "Det är inte rätt att ta barnens bröd och kasta det åt tamhundarna (de små hundarna)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν·   οὐκ   ἔστιν   καλὸν   λαβεῖν   τὸν   ἄρτον   τῶν   τέκνων   καὶ   βαλεῖν   τοῖς   κυναρίοις.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är it is V-PAI-3S
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina right A-NSN
G2983 λαβεῖν få, ta to take V-2AAN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0740 ἄρτον bröd, limpa bread N-ASM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G5043 τέκνων barn children, N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 βαλεῖν kasta, häller, högg, kasta ut to cast [it] V-2AAN
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G2952 κυναρίοις.¶ hund dogs. N-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.