Matteus 15:25

Men hon kom och tillbad (böjde sig i ödmjukhet och vördnad, föll på knä) och sade: "Herre, hjälp mig!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   δὲ   ἐλθοῦσα   προσεκύνει   αὐτῷ   λέγουσα·   κύριε,   βοήθει   μοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2064 ἐλθοῦσα komma, gå having come, V-2AAP-NSF
G4352 προσεκύνει tillbe she was worshiping V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3004 λέγουσα· ordspråk, saying, V-PAP-NSF
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G0997 βοήθει hjälp do help V-PAM-2S
G1473 μοι.¶ jag, mig, min, mitt me! P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.