Matteus 15:23

Men Jesus sade inte ett ord. Hans lärjungar kom och bad honom gång på gång: "Skicka i väg henne (svara henne så att hon inte behöver besvära oss mer). Hon följer ju efter oss och ropar (med sprucken röst, okontrollerat, störande)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   οὐκ   ἀπεκρίθη   αὐτῇ   λόγον.   καὶ   προσελθόντες   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   ἠρώτουν   αὐτὸν   λέγοντες·   ἀπόλυσον   αὐτήν,   ὅτι   κράζει   ὄπισθεν   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0611 ἀπεκρίθη svara He answered V-ADI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G3056 λόγον. ord, tal a word. N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4334 προσελθόντες komma having come to [him], V-2AAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2065 ἠρώτουν fråga, be, önska were imploring V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G0630 ἀπόλυσον skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå do dismiss V-AAM-2S
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det her, P-ASF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G2896 κράζει skrika, ropa she cries out V-PAI-3S
G3693 ὄπισθεν bakom, efter, utsida after ADV
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt us! P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.