Matteus 15:22

En kananeisk kvinna från trakten kom och ropade med hög sprucken röst: "Herre, Davids son, ha förbarmande över mig (känn medlidande med mig och grip in)! Min dotter är svårt demoniserad (plågas och är ansatt av en demon)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   γυνὴ   Χαναναία   ἀπὸ   τῶν   ὁρίων   ἐκείνων   ἐξελθοῦσα   ἔκραζεν   αὐτῷ   λέγουσα·   ἐλέησόν   με,   κύριε   υἱὸς   Δαυίδ.   ἡ   θυγάτηρ   μου   κακῶς   δαιμονίζεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G1135 γυνὴ kvinna, hustru a woman N-NSF
G5478 Χαναναία kananeisk Canaanite A-NSF-LG
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G3725 ὁρίων område, gräns, kustlinje region N-GPN
G1565 ἐκείνων den same, D-GPN
G1831 ἐξελθοῦσα gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having approached, V-2AAP-NSF
G2896 ἔκραζεν skrika, ropa was crying out, V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3004 λέγουσα· ordspråk, saying, V-PAP-NSF
G1653 ἐλέησόν förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande do have mercy on V-AAM-2S
G1473 με, jag, mig, min, mitt me, P-1AS
G2962 κύριε Herren, herre Lord, N-VSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G1138 Δαυίδ. David of David; N-GSM-P
G3588 denna, denne the T-NSF
G2364 θυγάτηρ dotter daughter N-NSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G2560 κακῶς vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illa miserably ADV
G1139 δαιμονίζεται.¶ är besatt av en demon. is possessed by a demon. V-PNI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.