Matteus 15:2

"Varför bryter dina lärjungar mot fädernas tradition (förordning)? De tvättar ju inte händerna [för att bli ceremoniellt rena] innan de äter."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τί   οἱ   μαθηταί   σου   παραβαίνουσιν   τὴν   παράδοσιν   τῶν   πρεσβυτέρων;   οὐ   γὰρ   νίπτονται   τὰς   χεῖρας   αὐτῶν   ὅταν   ἄρτον   ἐσθίωσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταί lärjunge disciples N-NPM
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G3845 παραβαίνουσιν överträda, bryta mot, överge break V-PAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3862 παράδοσιν tradition tradition N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων; äldste elders? A-GPM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3538 νίπτονται de tvättar they wash V-PMI-3P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3752 ὅταν när when CONJ
G0740 ἄρτον bröd, limpa bread N-ASM
G2068 ἐσθίωσιν.¶ de får äta. they may eat. V-PAS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.