Matteusevangeliet 15:17

Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen passerar genom magen och går vidare ut från kroppen?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   νοεῖτε   ὅτι   πᾶν   τὸ   εἰσπορευόμενον   εἰς   τὸ   στόμα   εἰς   τὴν   κοιλίαν   χωρεῖ   καὶ   εἰς   ἀφεδρῶνα   ἐκβάλλεται;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G3539 νοεῖτε inse, förstå understand you V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything A-NSN
G3588 τὸ denna, denne which T-NSN
G1531 εἰσπορευόμενον går in entering V-PNP-NSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4750 στόμα mun mouth, N-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2836 κοιλίαν moderliv, mage, buk stomach N-ASF
G5562 χωρεῖ passera, gå igenom, ta emot goes, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G0856 ἀφεδρῶνα tömma ut [the] sewer N-ASM
G1544 ἐκβάλλεται; är utkastad? is cast out? V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.