Matteus 15:14

Låt dem vara (bry er inte om dem)! De är blinda ledare för blinda. Om en blind leder en blind faller båda i gropen."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄφετε   αὐτούς·   τυφλοί   εἰσιν   ὁδηγοί   τυφλῶν.   τυφλὸς   δὲ   τυφλὸν   ἐὰν   ὁδηγῇ,   ἀμφότεροι   εἰς   βόθυνον   πεσοῦνται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0863 ἄφετε lämna, förlåta, tillåt, försaka do leave V-2AAM-2P
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them! P-APM
G5185 τυφλοί blind Blind A-NPM
G1510 εἰσιν är they are V-PAI-3P
G3595 ὁδηγοί ledare guides N-NPM
G5185 τυφλῶν. blind of the blind. A-GPM
G5185 τυφλὸς blind Blind A-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5185 τυφλὸν blind blind A-ASM
G1437 ἐὰν om if COND
G3594 ὁδηγῇ, de ska leda, they shall lead, V-PAS-3S
G0297 ἀμφότεροι båda both A-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G0999 βόθυνον grop, dike a pit N-ASM
G4098 πεσοῦνται. falla will fall. V-FNI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.