Matteusevangeliet 14:32

När de [Petrus och Jesus] hade kommit in i båten, lade sig (mojnade) vinden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀναβάντων   αὐτῶν   εἰς   τὸ   πλοῖον   ἐκόπασεν   ὁ   ἄνεμος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0305 ἀναβάντων
stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp when were climbing
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-2AAP-GPM
G0846 αὐτῶν
honom, dem, henne, den, det they
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4143 πλοῖον
skepp boat,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2869 ἐκόπασεν
upphörde, mojnade ceased
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0417 ἄνεμος.
vind, vindkast wind.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar