Matteusevangeliet 14:27

Men på en gång började Jesus tala med dem och sade: "Ta det lugnt (var vid gott mod), Jag Är (det är jag). Var inte rädda."

[Frasen "Jag Är" är densamma som Gud använder när han uppenbarar sig för Mose, se 2 Mos 3:14.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εὐθὺς   δὲ   ἐλάλησεν   ὁ   Ἰησοῦς   αὐτοῖς   λέγων·   θαρσεῖτε·   ἐγώ   εἰμι,   μὴ   φοβεῖσθε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2112 εὐθὺς genast, strax Immediately ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala spoke V-AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2293 θαρσεῖτε· va vid gott mod Take courage! V-PAM-2P
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι, är it is, V-PAI-1S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5399 φοβεῖσθε.¶ gör rädsla. do fear. V-PNM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.