Matteusevangeliet 14:26

När lärjungarna förstod att han gick på sjön, blev de förskräckta (fyllda med fruktan) och sade: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   δὲ   μαθηταὶ   ἰδόντες   αὐτὸν   ἐπὶ   τῆς   θαλάσσης   περιπατοῦντα   ἐταράχθησαν   λέγοντες   ὅτι   φάντασμά   ἐστιν,   καὶ   ἀπὸ   τοῦ   φόβου   ἔκραξαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G3101 μαθηταὶ lärjunge the disciples, N-NPM
G1492 ἰδόντες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NPM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G2281 θαλάσσης sjö sea N-GSF
G4043 περιπατοῦντα walking, V-PAP-ASM
G5015 ἐταράχθησαν vara upprörd, göra någon upprörd were troubled, V-API-3P
G3004 λέγοντες ordspråk saying V-PAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G5326 φάντασμά spöke A ghost N-NSN
G1510 ἐστιν, är it is! V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, in PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G5401 φόβου rädsla fear N-GSM
G2896 ἔκραξαν. skrika, ropa they cried out. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.