Matteusevangeliet 14:22

På en gång uppmanade han bestämt (var han tvungen att övertyga och nästan tvinga) lärjungarna att kliva i skeppet (större båt) och åka före honom till andra sidan, medan han skickade hem folket.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   εὐθέως   ἠνάγκασεν   ὁ   Ἰησοῦς   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   ἐμβῆναι   εἰς   τὸ   πλοῖον   καὶ   προάγειν   αὐτὸν   εἰς   τὸ   πέραν   ἕως   οὗ   ἀπολύσῃ   τοὺς   ὄχλους.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθέως
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G0315 ἠνάγκασεν
tvinga He compelled
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3588 τοὺς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G3101 μαθητὰς
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1684 ἐμβῆναι
steg i to climb
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4143 πλοῖον
skepp boat
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4254 προάγειν
gå före to go before
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4008 πέραν
på andra sidan other side,
Adverb Adverb
ADV
G2193 ἕως
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ
vem that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
R-GSM
G0630 ἀπολύσῃ
skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå He may have dismissed
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-AAS-3S
G3588 τοὺς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G3793 ὄχλους.¶
människor, skara, folkskara crowds.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar