Matteusevangeliet 14:18

Han sade: "Kom med dem till mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   εἶπεν·   φέρετέ   μοι   ὧδε   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G5342 φέρετέ bära do bring V-PAM-2P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.