Matteusevangeliet 14:16

Jesus svarade: "De behöver inte gå bort, ni kan ge dem att äta."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   οὐ   χρείαν   ἔχουσιν   ἀπελθεῖν·   δότε   αὐτοῖς   ὑμεῖς   φαγεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3756 οὐ inte No PRT-N
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 ἔχουσιν ha, vara, behöva they have V-PAI-3P
G0565 ἀπελθεῖν· gå, gå sin väg, gå iväg, to go away. V-2AAN
G1325 δότε ge, få do give V-2AAM-2P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G5315 φαγεῖν. äta to eat. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.