Matteusevangeliet 14:11

Man bar in huvudet på ett fat och gav det till flickan (det grekiska ordet beskriver en flicka på omkring tolv år), och hon bar det till sin mor.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἠνέχθη   ἡ   κεφαλὴ   αὐτοῦ   ἐπὶ   πίνακι   καὶ   ἐδόθη   τῷ   κορασίῳ,   καὶ   ἤνεγκεν   τῇ   μητρὶ   αὐτῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5342 ἠνέχθη bära was brought V-API-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G2776 κεφαλὴ huvud head N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G4094 πίνακι fat a platter, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 ἐδόθη ge, få was given V-API-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G2877 κορασίῳ, flicka, ungmö girl, N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5342 ἤνεγκεν bära she brought [it] V-AAI-3S
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G3384 μητρὶ mor, mamma mother N-DSF
G0846 αὐτῆς.¶ honom, dem, henne, den, det of her. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.