Matteus 14:4

Anledningen var att Johannes [Döparen] upprepade gånger hade sagt till honom: "Det är inte lovligt för dig att ha henne."

[Herodias var Herodes Antipas olovliga fru. Hon var ett barnbarn till Herodes den store. Som ung blev hon bortgift med sin farbror Herodes Filippus i Rom. Han ska inte förväxlas med tetrarken Filippus som regerade norr om Galileen, se Luk 3:1. Herodias och hennes första make Filippus fick en dotter, Salome. Under ett besök i Rom blev Herodes Antipas förtjust i Herodias. Hon skilde sig, flyttade från Rom och gifte sig med Herodes Antipas. Han skilde sig också från sin fru, dottern till Aretas kung i Arabien, vilket skapade en politisk oro i området som ledde till öppet krig 36 e.Kr. Johannes Döparen hade fördömt deras agerande, eftersom de bröt mot Mose lag, se 3 Mos 18:16.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγεν   γὰρ   ὁ   Ἰωάννης   αὐτῷ·   οὐκ   ἔξεστίν   σοι   ἔχειν   αὐτήν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla Were saying V-IAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1832 ἔξεστίν tillåtet, låt it is lawful V-PAI-3S
G4771 σοι du, ni, er for you P-2DS
G2192 ἔχειν ha, vara, behöva to have V-PAN
G0846 αὐτήν. honom, dem, henne, den, det her. P-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.