Matteus 14:36

Man bad honom att de skulle få röra vid tofsen på hans mantel. [Ryktet om hur en kvinna blivit helad på detta sätt måste ha nått dem, se Matt 9:20‑22.] Alla som rörde vid den blev fullständigt friska.

[Här används prepositionen "dia" framför det grekiska ordet sozo som både betyder helad och frälst. Prepositionen som betyder "genom" förstärker att de blev "genom-helade", dvs. fullständigt helade på en gång.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   παρεκάλουν   αὐτὸν   ἵνα   μόνον   ἅψωνται   τοῦ   κρασπέδου   τοῦ   ἱματίου   αὐτοῦ·   καὶ   ὅσοι   ἥψαντο   διεσώθησαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3870 παρεκάλουν be om tröst/hjälp they were begging V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G0681 ἅψωνται tända they may touch V-AMS-3P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G2899 κρασπέδου hörntofs fringe N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G2440 ἱματίου plagg, kläder, dräkt garment N-GSN
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him; P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3745 ὅσοι så länge as many as K-NPM
G0681 ἥψαντο tända touched V-ADI-3P
G1295 διεσώθησαν.¶ bli fullständigt hel, räddad, frälst were cured. V-API-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.