Matteus 14:34

När de hade farit över sjön kom de till Gennesarets landområde [som var en bördig slätt söder om Kapernaum].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   διαπεράσαντες   ἦλθον   εἰς   τὴν   γῆν   γῆν   Γεννησαρέτ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1276 διαπεράσαντες for över, komma över, segla över having crossed over, V-AAP-NPM
G2064 ἦλθον komma, gå they came V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten land N-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten land N-ASF
G1082 Γεννησαρέτ. Gennesaret Gennesaret. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.