Matteus 14:33

De som var i båten tillbad honom (böjde sig i ödmjukhet, föll på knä, kysste hans hand i vördnad) och sade: "Du är verkligen Guds Son!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἐν   τῷ   πλοίῳ   ἐλθόντες   προσεκύνησαν   αὐτῷ   λέγοντες·   ἀληθῶς   θεοῦ   υἱὸς   εἶ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4143 πλοίῳ skepp boat N-DSN
G2064 ἐλθόντες komma, gå having come V-2AAP-NPM
G4352 προσεκύνησαν tillbe worshiped V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen Truly, ADV
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G1510 εἶ. är You are! V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.