Matteus 14:32

När de [Petrus och Jesus] hade kommit in i båten, lade sig (mojnade) vinden.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀναβάντων   αὐτῶν   εἰς   τὸ   πλοῖον   ἐκόπασεν   ὁ   ἄνεμος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0305 ἀναβάντων stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp when were climbing V-2AAP-GPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det they P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4143 πλοῖον skepp boat, N-ASN
G2869 ἐκόπασεν upphörde, mojnade ceased V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0417 ἄνεμος. vind wind. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.