Matteus 14:31

På en gång sträckte Jesus ut sin hand, tog tag i honom och sade: "Vilken kortvarig (liten) tro du har, varför tvivlade du (höll du på att tappa tron, drogs du åt två håll)?"

[Det uttalandet kan tyckas märkligt. Jämfört med de andra lärjungarna som satt kvar i båten hade ju Petrus stor tro! Ordet oligos kan betyda liten, men även kortvarig i tid. Det sammansatta ordet oligo-pistis beskriver Petrus tro som är liten eller snarare kortvarig. Problemet som Jesus adresserar är Petrus instabila tro som har höga toppar och djupa dalar. Först tror han Jesus är ett spöke, sedan går han på vattnet för att på nytt tvivla och börja sjunka. Ordet för tvivla här är edistasas, det används bara här och i Matt 28:17.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Εὐθέως   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   ἐκτείνας   τὴν   χεῖρα   ἐπελάβετο   αὐτοῦ   καὶ   λέγει   αὐτῷ·   ὀλιγόπιστε,   εἰς   τί   ἐδίστασας;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2112 Εὐθέως genast, strax Immediately ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G1614 ἐκτείνας räcka fram, räcka ut, sträcka ut, kasta having stretched out V-AAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5495 χεῖρα hand hand, N-ASF
G1949 ἐπελάβετο ta, gripa tag i, få fast, gripa took hold V-2ADI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3640 ὀλιγόπιστε, liten tro [You] of little faith, A-VSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G1365 ἐδίστασας; tvivla did you doubt? V-AAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.