Matteus 14:30

Men när han såg (kände, upplevde med sina sinnen) hur stark vinden var blev han rädd. När han började sjunka ropade han: "Herre, rädda (hjälp, fräls) mig!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

βλέπων   δὲ   τὸν   ἄνεμον   ἰσχυρὸν   ἐφοβήθη,   καὶ   ἀρξάμενος   καταποντίζεσθαι   ἔκραξεν   λέγων·   κύριε,   σῶσόν   με.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0991 βλέπων Seende Seeing V-PAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0417 ἄνεμον vind wind N-ASM
G2478 ἰσχυρὸν mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper charging, A-ASM
G5399 ἐφοβήθη, frukta he was afraid, V-AOI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἀρξάμενος regera having begun V-AMP-NSM
G2670 καταποντίζεσθαι att sjunka, to sink, V-PPN
G2896 ἔκραξεν skrika, ropa he cried out, V-AAI-3S
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G4982 σῶσόν frälsa, hela do save V-AAM-2S
G1473 με.¶ jag, mig, min, mitt me! P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.