Matteus 14:3

Herodes [Antipas] hade nämligen låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse för Herodias skull, som var gift med hans bror Filippus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   γὰρ   Ἡρῴδης   κρατήσας   τὸν   Ἰωάννην   ἔδησεν   αὐτὸν   καὶ   ἐν   ἐν   φυλακῇ   ἀπέθετο   διὰ   Ἡρῳδιάδα   τὴν   γυναῖκα   Φιλίππου   τοῦ   ἀδελφοῦ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1063 γὰρ för For CONJ
G2264 Ἡρῴδης Herodes Herod N-NSM-P
G2902 κρατήσας gripa, ta, hålla having seized V-AAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2491 Ἰωάννην Johannes John, N-ASM-P
G1210 ἔδησεν binda he bound V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5438 φυλακῇ fängelse prison N-DSF
G0659 ἀπέθετο ta av, lägga åt sidan put [him] aside, V-2AMI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G2266 Ἡρῳδιάδα Herodias Herodias, N-ASF-P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1135 γυναῖκα kvinna, hustru wife N-ASF
G5376 Φιλίππου Filippus of Philip, N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0080 ἀδελφοῦ bror, pl. bröder/syskon brother N-GSM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.