Matteus 14:29

Han sade: "Kom!"
    Petrus steg ur båten och började gå på vattnet, och kom emot Jesus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   εἶπεν·   ἐλθέ.   καὶ   καταβὰς   ἀπὸ   τοῦ   πλοίου   ὁ   Πέτρος   περιεπάτησεν   ἐπὶ   τὰ   ὕδατα   ὕδατα   ἦλθεν   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G2064 ἐλθέ. komma, gå do come. V-2AAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2597 καταβὰς komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner having descended V-2AAP-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4143 πλοίου skepp boat, N-GSN
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G4043 περιεπάτησεν walked V-AAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G5204 ὕδατα vatten water N-APN
G5204 ὕδατα vatten water N-APN
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν. Jesus Jesus. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.