Matteus 14:24

Skeppet var nu mitt på sjön (ordagrant "många stadier från land", en stadie är omkring 190 meter) och kastades hit och dit av vågorna, för de hade motvind.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   δὲ   πλοῖον   ἤδη   ἤδη   ἤδη   ἀπὸ   τῆς   γῆς   ἀπεῖχεν   βασανιζόμενον   ὑπὸ   τῶν   κυμάτων·   ἦν   γὰρ   ἐναντίος   ὁ   ἄνεμος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4143 πλοῖον skepp the boat, N-NSN
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu now ADV
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu now ADV
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu now ADV
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten land, N-GSF
G0568 ἀπεῖχεν har, vara, ta emot, fått ut was fully V-IAI-3S
G0928 βασανιζόμενον kastas being tossed V-PPP-NSN
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G2949 κυμάτων· vågor waves N-GPN
G1510 ἦν är was, V-IAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1727 ἐναντίος emot , mot contrary [was] A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0417 ἄνεμος. vind wind. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.