Matteus 14:22

På en gång uppmanade han bestämt (var han tvungen att övertyga och nästan tvinga) lärjungarna att kliva i skeppet (större båt) och åka före honom till andra sidan, medan han skickade hem folket.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   εὐθέως   ἠνάγκασεν   ὁ   Ἰησοῦς   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   ἐμβῆναι   εἰς   τὸ   πλοῖον   καὶ   προάγειν   αὐτὸν   εἰς   τὸ   πέραν   ἕως   οὗ   ἀπολύσῃ   τοὺς   ὄχλους.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G0315 ἠνάγκασεν tvinga He compelled V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3101 μαθητὰς lärjunge disciples N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1684 ἐμβῆναι steg i to climb V-2AAN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4143 πλοῖον skepp boat N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4254 προάγειν gå före to go before V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4008 πέραν på andra sidan other side, ADV
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3739 οὗ vem that R-GSM
G0630 ἀπολύσῃ skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå He may have dismissed V-AAS-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3793 ὄχλους.¶ människor, skara, folkskara crowds. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.