Matteus 14:21

De som hade ätit var omkring 5 000 män, förutom kvinnor och barn.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἐσθίοντες   ἦσαν   ἄνδρες   ὡσεὶ   πεντακισχίλιοι   χωρὶς   γυναικῶν   καὶ   παιδίων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2068 ἐσθίοντες äter eating V-PAP-NPM
G1510 ἦσαν är were V-IAI-3P
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G5616 ὡσεὶ liksom about ADV
G4000 πεντακισχίλιοι femtusen five thousand, A-NPM
G5565 χωρὶς utan besides PREP
G1135 γυναικῶν kvinna, hustru women N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3813 παιδίων.¶ litet barn, ett barn i koltåldern, children. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.