Matteus 14:2

Han sade till sina tjänare: "Det är Johannes Döparen. Han har uppstått från de döda, och därför kan sådana krafter verka genom honom."

[I uttrycket "vid samma tid" används inte gr. chronos som är sekventiell tid utan kairos som har mer fokus på själva händelsens innehåll än exakt när den inträffar. Matteus evangelium är mer en tematisk sammanställning än en kronologisk berättelse. Temat här är att på samma sätt som de i Nasaret hade en fel bild av vem Jesus var i föregående kapitel, Matt 13:54‑58, hade även Herodes en felaktig bild av Jesus. I nästa stycke kommer bakgrunden till varför han trodde Jesus var Johannes Döparen.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶπεν   τοῖς   παισὶν   αὐτοῦ·   οὗτός   ἐστιν   Ἰωάννης   ὁ   βαπτιστής·   αὐτὸς   ἠγέρθη   ἀπὸ   τῶν   νεκρῶν,   καὶ   διὰ   τοῦτο   αἱ   δυνάμεις   ἐνεργοῦσιν   ἐν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud he said V-2AAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3816 παισὶν tjänare, pojke, flicka servants N-DPM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G0910 βαπτιστής· döparen Baptist; N-NSM
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det he P-NSM
G1453 ἠγέρθη vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka is risen V-API-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3498 νεκρῶν, död dead, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1411 δυνάμεις kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft miraculous powers N-NPF
G1754 ἐνεργοῦσιν verkar are working V-PAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.