Matteus 14:18

Han sade: "Kom med dem till mig."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   εἶπεν·   φέρετέ   μοι   ὧδε   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G5342 φέρετέ bära do bring V-PAM-2P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.