Matteus 14:14

När Jesus gick i land [på en plats som i normala fall skulle varit relativt öde] såg han en stor folkskara. Han blev djupt rörd av medömkan över dem och botade dem som var sjuka.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐξελθὼν   ὁ   Ἰησοῦς   εἶδεν   πολὺν   ὄχλον   καὶ   ἐσπλαγχνίσθη   ἐπ᾽   αὐτοῖς   καὶ   ἐθεράπευσεν   τοὺς   ἀρρώστους   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone out, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G4183 πολὺν många, stor great A-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara a crowd, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4697 ἐσπλαγχνίσθη ha/känna medlidande was moved with compassion V-AOI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till toward PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2323 ἐθεράπευσεν hela, bota, tillbe healed V-AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0732 ἀρρώστους sjuka sick A-APM
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.