Matteusevangeliet 13:57

De tog anstöt (avvisade hans auktoritet, han blev en stötesten). Jesus sade till dem: "En profet är inte föraktad (utan ära, respekt), förutom i sin hemstad och i sin egen familj (sitt eget hus)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐσκανδαλίζοντο   ἐν   αὐτῷ.¶   Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   οὐκ   ἔστιν   προφήτης   ἄτιμος   εἰ   μὴ   ἐν   τῇ   πατρίδι   αὐτοῦ   καὶ   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4624 ἐσκανδαλίζοντο såra, förleda they were offended V-IPI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig at PREP
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G4396 προφήτης profet a prophet N-NSM
G0820 ἄτιμος föraktad without Honor, A-NSM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G3968 πατρίδι hemland, hemstad hometown, N-DSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G3614 οἰκίᾳ hus, hem, hushåll, från huset household N-DSF
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.