Matteus 13:53

När Jesus hade avslutat dessa liknelser [i kapitel 13], lämnade han platsen. [Jesus befann sig vid norra stranden av Galileiska sjön, inte så långt från Kapernaum där han bodde i Petrus hus.]

Ingången till en modern rekonstruktion av Nasarets synagoga i utomhusmuseet Nasareth village.