Matteusevangeliet 13:52

Då sade han till dem: "Varje skriftlärd [expert i Gamla testamentet] som blir en lärjunge för himmelriket (Guds kungavälde från ovan), han måste bli som en husbonde (en välbärgad man, familjefar) som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt."

[En förkunnare av evangeliet som har accepterat Guds kungavälde och ställt sig under kungen Jesus och låter hans befallningar råda, ska generöst och fritt dela med sig av gamla sanningar men i nya former, med nya illustrationer så att det går att applicera Guds ord. Frasen "nytt och gammalt" kan också vara ett judiskt uttryck som helt enkelt betyder "ett stort överflöd", dvs. att han har stor kunskap i Guds ord.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτοῖς·   διὰ   τοῦτο   πᾶς   γραμματεὺς   μαθητευθεὶς   εἰς   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν   ὅμοιός   ἐστιν   ἀνθρώπῳ   οἰκοδεσπότῃ   ὅστις   ἐκβάλλει   ἐκ   τοῦ   θησαυροῦ   αὐτοῦ   καινὰ   καὶ   παλαιά.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne He T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSM
G1122 γραμματεὺς skriftlärd scribe N-NSM
G3100 μαθητευθεὶς undervisa, göra lärjungar, bli lärjunge, having been discipled V-APP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τῇ -, denna, denne [in] the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens N-GPM
G3664 ὅμοιός likna like A-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0444 ἀνθρώπῳ människa to a man, N-DSM
G3617 οἰκοδεσπότῃ husbonde, husets herre a master of a house, N-DSM
G3748 ὅστις som, vilken who R-NSM
G1544 ἐκβάλλει ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut puts forth V-PAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G2344 θησαυροῦ skatter treasure N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2537 καινὰ ny [things] new A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3820 παλαιά.¶ gammal, gammalt vin old. A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.