Matteusevangeliet 13:5

Andra (exakt likadana sädeskorn, med samma förutsättningar) föll på stenig mark,
    där de inte hade mycket jord,
    och de sköt upp på en gång eftersom jorden var tunn.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄλλα   δὲ   ἔπεσεν   ἐπὶ   τὰ   πετρώδη   ὅπου   οὐκ   εἶχεν   γῆν   πολλήν,   καὶ   εὐθέως   ἐξανέτειλεν   διὰ   τὸ   μὴ   ἔχειν   βάθος   γῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0243 ἄλλα ändå Other A-NPN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4098 ἔπεσεν falla fell V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G4075 πετρώδη stenig mark rocky places, A-APN
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 εἶχεν ha, vara, behöva it was having V-IAI-3S
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten soil N-ASF
G4183 πολλήν, många, mycket, stor much, A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G1816 ἐξανέτειλεν sköt upp it sprang up, V-AAI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2192 ἔχειν ha, vara, behöva having V-PAN
G0899 βάθος djup depth N-ASN
G1093 γῆς. jorden, land, marken, trakten of soil; N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.