Matteusevangeliet 13:48

När det blir fullt, drar man upp det på stranden och lägger den goda fisken i korgar, men kastar bort den dåliga."

[Ett dragnät är ett stort nät som förs in mot stranden i en halvcirkel. Nätet kan vara en bild på evangeliet och Guds rike som sveper över jorden. På samma sätt som nätet samlar in alla sorters fiskar, når evangeliet alla folk och nationer. När Jesus talade detta hade bara Israel berörts av evangeliet, men Jesus indikerar att innan han kommer tillbaka ska hela världen ha hört evangeliet.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἣν   ὅτε   ἐπληρώθη   ἀναβιβάσαντες   ἐπὶ   τὸν   αἰγιαλόν,   καὶ   καθίσαντες   συνέλεξαν   τὰ   καλὰ   εἰς   ἄγγη,   τὰ   δὲ   σαπρὰ   ἔξω   ἔβαλον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ἣν vem which, R-ASF
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G4137 ἐπληρώθη uppfylla it was filled, V-API-3S
G0307 ἀναβιβάσαντες dra having drawn up V-AAP-NPM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0123 αἰγιαλόν, strand shore N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2523 καθίσαντες sitta, sitta ner, att sitta having sat down, V-AAP-NPM
G4816 συνέλεξαν samla in they collected V-AAI-3P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2570 καλὰ god, gott, bättre, rätt, fina good A-APN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G6001 ἄγγη, vessels, N-APN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G4550 σαπρὰ korrupt, sjukt, ruttet bad A-APN
G1854 ἔξω utanför, bort out ADV
G0906 ἔβαλον. kasta, häller, högg, kasta ut they cast. V-2AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.