Matteusevangeliet 13:44

[Jesus fortsätter att undervisa lärjungarna enskilt:] "Himmelriket (Guds kungavälde, som finns överallt där hans vilja sker) är som en dyrbar skatt som blivit gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje [över upptäckten] går han och säljer allt han äger och köper den åkern."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πάλιν   ὁμοία   ἐστὶν   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν   θησαυρῷ   κεκρυμμένῳ   ἐν   τῷ   ἀγρῷ,   ὃν   εὑρὼν   ἄνθρωπος   ἔκρυψεν.   καὶ   ἀπὸ   τῆς   χαρᾶς   αὐτοῦ   ὑπάγει   καὶ   πωλεῖ   πάντα   ὅσα   ἔχει   καὶ   ἀγοράζει   τὸν   ἀγρὸν   ἐκεῖνον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 Πάλιν igen again ADV
G3664 ὁμοία likna Like A-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens N-GPM
G2344 θησαυρῷ skatter to treasure N-DSM
G2928 κεκρυμμένῳ dold hidden V-RPP-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSM
G0068 ἀγρῷ, fält, landsbygd, liten by field, N-DSM
G3739 ὃν vem which, R-ASM
G2147 εὑρὼν finna, befinnas vara having found, V-2AAP-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G2928 ἔκρυψεν. gömma, gömd dölja, dold hid, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, for PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G5479 χαρᾶς glädje joy N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of it P-GSM
G5217 ὑπάγει goes V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4453 πωλεῖ sälja he sells V-PAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G2192 ἔχει ha, vara, behöva he has V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0059 ἀγοράζει köpa, lösa in buys V-PAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0068 ἀγρὸν fält, landsbygd, liten by field N-ASM
G1565 ἐκεῖνον.¶ den that. D-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.