Matteusevangeliet 13:30

Låt båda växa tillsammans fram till skörden, och när skördetiden är inne ska jag säga till skördearbetarna att först samla ihop ogräset, och bunta ihop det så att det kan brännas upp. Sedan ska de samla in vetet i min lada."

[Jesus förklarar liknelsen enskilt för lärjungarna lite senare i Matt 13:36‑43. I det här området växer ett ogräs som kallas falskt vete. Det är troligt att Jesus syftar på detta gräs som är mycket snarlikt vetet men ger en giftig frukt. Det är först när frukten mognar man kan särskilja dem. I stället för att gulna till skörd som vetet gör blir frukten svart. På svenska kallas arten dårrepe eller giftigt rajgräs; dess latinska namn är Lolium temulentum.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄφετε   συναυξάνεσθαι   ἀμφότερα   ἕως   τοῦ   θερισμοῦ·   καὶ   ἐν   τῷ   καιρῷ   τοῦ   θερισμοῦ   ἐρῶ   τοῖς   θερισταῖς·   συλλέξατε   πρῶτον   τὰ   ζιζάνια   καὶ   δήσατε   αὐτὰ   εἰς   δέσμας   πρὸς   τὸ   κατακαῦσαι   αὐτά·   τὸν   δὲ   σῖτον   συναγάγετε   εἰς   τὴν   ἀποθήκην   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0863 ἄφετε lämna, förlåta, tillåt, försaka do allow V-2AAM-2P
G4885 συναυξάνεσθαι att växa tillsammans to grow together V-PPN
G0297 ἀμφότερα båda both A-APN
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2326 θερισμοῦ· skörd harvest; N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle time N-DSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2326 θερισμοῦ skörd harvest N-GSM
G2036 ἐρῶ säga, tala, bud I will say V-FAI-1S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G2327 θερισταῖς· skördearbetare harvesters, N-DPM
G4816 συλλέξατε samla in do gather V-AAM-2P
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2215 ζιζάνια ogräs weeds, N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1210 δήσατε binda do bind V-AAM-2P
G0846 αὐτὰ honom, dem, henne, den, det them P-APN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G1197 δέσμας binda bundles N-APF
G4314 πρὸς till in order PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2618 κατακαῦσαι bränna, bränna upp, bli helt uppbränd to burn V-AAN
G0846 αὐτά· honom, dem, henne, den, det them; P-APN
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G4621 σῖτον vete the wheat, N-ASM
G4863 συναγάγετε samla do gather together V-2AAM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0596 ἀποθήκην tröskplats, loge barn N-ASF
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of me.”’ P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.