Matteusevangeliet 13:29

Han svarade: 'Nej, när ni samlar in ogräset så rycker ni även upp vetet på samma gång.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δέ   φησιν·   οὔ,   μήποτε   συλλέγοντες   τὰ   ζιζάνια   ἐκριζώσητε   ἅμα   αὐτοῖς   τὸν   σῖτον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5346 φησιν· säga he says, V-PAI-3S
G3756 οὔ, inte No; PRT-N
G3361 + G4218 μήποτε otherwise PRT-N +PRT
G4816 συλλέγοντες sammankomst gathering V-PAP-NPM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2215 ζιζάνια ogräs weeds, N-APN
G1610 ἐκριζώσητε rycka upp med rötterna you may uproot V-AAS-2P
G0260 ἅμα tillika, tillsammans med, på samma gång, samtidigt, med with ADV
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4621 σῖτον. vete wheat. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.