Matteusevangeliet 13:27

Ägarens tjänare kom till honom och sade: 'Herre, sådde du inte god säd i din åker, varifrån kommer då ogräset?'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

προσελθόντες   δὲ   οἱ   δοῦλοι   τοῦ   οἰκοδεσπότου   εἶπον   αὐτῷ·   κύριε,   οὐχὶ   καλὸν   σπέρμα   ἔσπειρας   ἐν   τῷ   σῷ   ἀγρῷ;   πόθεν   οὖν   ἔχει   τὰ   ζιζάνια;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4334 προσελθόντες komma Having come to [him] V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G1401 δοῦλοι tjänare servants N-NPM
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G3617 οἰκοδεσπότου husbonde, husets herre master of the house N-GSM
G2036 εἶπον säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G2962 κύριε, Herren, herre Sir, N-VSM
G3780 οὐχὶ inte, nej not PRT-N
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASN
G4690 σπέρμα frö, avkomma seed N-ASN
G4687 ἔσπειρας att så (säd), såningsman did you sow V-AAI-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G4674 σῷ din egen, ditt eget, dina vänner your S-2SDSM
G0068 ἀγρῷ; fält, landsbygd, liten by field? N-DSM
G4159 πόθεν varifrån How ADV-I
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has it V-PAI-3S
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G2215 ζιζάνια; ogräs weeds? N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.